معرفی شرکت

شرکت پیشرو روش پارسه,مرکز تهیه و تنظیم طرح توجیهی و پروژه های امکان سنجی,طرح توجیهی

معرفی شرکت

نام شرکت : پیشرو روش پارسه

شماره ثبت : ۳۶۷۸۱۴

تاریخ ثبت : ۱۳۸۳/۱۱/۲۱

این شرکت از سال ۱۳۸۳ تاکنون عضو کانون مشاوران اعتبارات بانکی می باشد و هم چنین دارای رتبه ۵ از معاونت نظارت راهبردی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) می باشد.