معرفی طرح توجیهی

شرکت پیشرو روش پارسه,مرکز تهیه و تنظیم طرح توجیهی و پروژه های امکان سنجی,طرح توجیهی

شرکت پیشرو روش پارسه | مرکز تهیه و تنظیم طرح توجیهی و پروژه های امکان سنجی

«تهیه و تنظیم طرح توجیهی»

توضيحات :‌

طرح توجيهي عبارتند از يك گزارش ۶۰ الي ۲۵۰ برگي مشتمل بر كليه اطلاعات فني و اقتصادي و برآوردهاي مالي مورد نياز كه جهت احداث يك واحد توليدي يا جهت راه اندازي يك مركز خدماتي و يا غيره تنظيم مي گردد. طرح توجیهی توسط این موسسه به دو صورت "الف" و "ب" به شرح ذیل تنظیم می گردد :

الف) طرح توجيهي مختصر : مشتمل برحداقل ۶۰ صفحه مبتني بر استانداردهاي لازم به شكلي كه مورد تائيد بانك ها،‌ صنايع و يا ساير نهادها و ارگان ها از قبيل جهاد كشاورزي و غيره واقع شود و متقاضي بتواند به كمك آن اخذ جواز نموده و پرونده تسهيلاتي خود را دربانك به تائيد برساند.

ب) طرح توجيهي مفصل : كه حداقل مشتمل بر ۲۵۰ صفحه بوده و كليه اطلاعات و بررسي هاي لازم داخلي و خارجي را خيلي فراتر از آنچه بانك و يا صنايع نياز دارد ارائه مي‌دهد. اين طرح علي الخصوص براي اشخاص يا شركت هاي مفيد واقع مي‌شود كه تقاضا دارند شخصاً نسبت به سودآور بودن يا نبودن يك طرح توجيهي قبل از اقدام به انجام آن اطمينان حاصل كنند.

هزينه ومدت زمان :

الف) هزينه طرح توجيهي نوع الف بطور متوسط از ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال متفاوت است و مدت زمان تهيه آن حداكثر يك هفته وحداقل ۴ روز خواهد بود.


ب) هزينه طرح توجيهي نوع ب حداقل ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداكثر بسته به نوع طرح متفاوت خواهد بود.


نكته مهم : تائيد فني طرح هاي فوق توسط سازمان ها و يا ارگان هائي كه اين طرح‌ها به آنجا ارائه مي گردد توسط اين مركز ۱۰۰٪ تضمين شده بوده و دفاع از طرح هاي مذكور به عهده اين مركز مي‌باشد و درصورت عدم تائيد عين هزينه‌هاي متقاضي بدون كم و كاست عودت داده خواهد شد.